Radioterapi.se

En nyhets- och informationsblogg om radioterapi från www.transmedeq.se

Radioterapi.se header image 4

Därför vann Skandion över Varian i mål 4795-10

1 December, 2010 · Inga kommentarer

Sammanfattning av domen SÖKANDE Varian Medical Systems International AG Ombud: Advokaterna Johan Carle och Tomas Kjellgren samt jur. kand. Sven Vaxenbäck Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, 222000-2097 Ombud: Advokaterna Anders Norlander och Sandra Brånstad Ramberg Advokater AB Box 7531 103 93 Stockholm SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091) […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Dom i mål 4795-10 och 4896-10

29 November, 2010 · Inga kommentarer

Dom i mål 4795-10 och i mål 4896-10 har avkunnats. Varian och Lioness begäran om överklagan avslogs av Förvaltningsrätten. Dvs IBA har nu fått ordern och så småningom kan kliniken stå på plats! Mer information kommer om motiven för domen. MatsRG

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Snart Dome(e)dagsdax i mål nr 4795-10

28 October, 2010 · Inga kommentarer

Ja nu är det snart dom(e)dagsdax i mål 4795-10. Varian har inlämnat sitt slutyttrande och Förvaltningrätten har bedömt att inget ytterligare yttrande behövs från Skandionklinken Kommunalförbundet. Det betyder att domedagen är nära! Frågan är vem eller vilka som har anledning att bäva? Varian anför följande i sitt slutyttrande; Varian vidhåller att upphandlingen felaktigt annonserats och […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Yttrande 2010-10-08 i mål nr 4795-10, Varian Medical Systems International AG ./. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

13 October, 2010 · Inga kommentarer

Nu har advokatbyrån MANNHEIMER SWARTLING hittat en ny sak att fästa Förvaltningsrätten uppmärksamhet på. Advokatbyrån hävdar att upphandlingen blivit felaktigt annonserad och att de koder som stadgas av EU för sagda utrustning ej används och man därför ej kan slutföra upphandlingen. Det Skandion angett är: Common procurement vocabulary (CPV) 33150000 Varian har via sina advokater […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Skandions svar på Varians sista inlaga i mål 4795-10

21 September, 2010 · Inga kommentarer

Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling har nu bemött Varian förhoppningsvis sista inlägg i mål 4795-10. Jag tänker genom ett antal citat ur svaret visa vad Skandions representanter tycker om Varians överklagande. Ni läsare får själva dra slutsatsen:-) Håll till godo! Varian har i sin senaste inlaga upprepat tidigare framförda ståndpunkter och har endast undantagsvis bemött vad som […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling

Varians yttrande i Mål nr 4795-10 av den 3/9 2010

8 September, 2010 · Inga kommentarer

Varian har nu inkommit med ett yttrande i anledning av förvaltningsrättens underrättelse av den 19 augusti 2010. Varian sammanfattar sina synpunkter i det följande och menar att Kommunalförbundet i Upphandlingen brutit mot LOU i enlighet med nedanstående punkter; (a) Kommunalförbundet har i strid med 12 kap. 2 § LOU och artikel 53.2 i Upphandlingsdirektivet underlåtit […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Skandions svar till Lioness per den 2 augusti i mål 4896-10

4 August, 2010 · Inga kommentarer

Skandion har inkommit med svar på Lioness yttrande per den 18 juli och anför, som väntat, att ingen anledning föreligger att ändra den tidigare redovisade inställningen. I övrigt så har man några kommenterar på det Lioness skriver. De två tyngsta torde vara nedanstående; 1. Skandion anser inte Lioness behörig att i eget namn begära överprövning. […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Yttranden i mål 4896-10 Lioness och 4795-10 Varian per den 23 juli 2010

27 July, 2010 · Inga kommentarer

Lioness och Varian har nu svarat på Skandions yttrande och Radioterapibloggen har tagit del av dessa svar. Lioness har lämnat in ett svar på 6 sidor och 9 bilagor. Varian har lämnat in ett svar på 26 sidor och 7 bilagor. De har lite olika angreppssätt i sina respektive överklaganden och jag skall försöka sammanfatta […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Skandion bestrider begäran om överprövning

9 July, 2010 · Inga kommentarer

I dag har förvaltningsrätten fått Skandionklinikens svar på de båda inlämnande begäran om överprövning av tilldelningsbeslutet  till IBA från Varian och Lioness. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling som Skandionklinken heter, bestrider Lioness och Varians yrkanden i dess helhet. Till stöd anför man en del rättsfall samt de kontakter man haft med konkurrensverket och Strålskyddsmyndigheten innan och i samband […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling

Dags för ny upphandling av protonterapiutrustning för Skandionkliniken

15 January, 2010 · Inga kommentarer

Nu börjar det dra ihop sig för en ny upphandling för Skandionklinken. Som tidigare rapporterats i annan media så tänker Skandion inte överklaga Länsrättens dom. De nya anbudshandlingarna torde vara klara ganska snart om det inte skall dra ut allt för länge på tiden. Kanske redan nu på måndag. Sen har de olika anbudsgivarna ca […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag