Jag har placerat min blogg i Uppsalabloggkartan.se!

Snart Dome(e)dagsdax i mål nr 4795-10

Ja nu är det snart dom(e)dagsdax i mål 4795-10. Varian har inlämnat sitt slutyttrande och Förvaltningrätten har bedömt att inget ytterligare yttrande behövs från Skandionklinken Kommunalförbundet.

Det betyder att domedagen är nära! Frågan är vem eller vilka som har anledning att bäva?

Varian anför följande i sitt slutyttrande; Varian vidhåller att upphandlingen felaktigt annonserats [...]

Mål nr 4795-10 Kommunalförbundet yttrande den 2010-10-18 till Varian

Kommunalförbundet ger nu sitt slutliga svar på Varians inlaga från den 8 oktober 2010.

“Kommunalförbundet tvingas konstatera att Varian i sin inlaga återigen upprepar samtliga tidigare framförda omständigheter, samt att Varian även synes ha bortsett från och/eller feltolkat vad som framförts i Kommunalförbundets inlagor istället för att bemöta det. Varian anför på ett flertal [...]

Yttrande 2010-10-08 i mål nr 4795-10, Varian Medical Systems International AG ./. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Nu har advokatbyrån MANNHEIMER SWARTLING hittat en ny sak att fästa Förvaltningsrätten uppmärksamhet på.

Advokatbyrån hävdar att upphandlingen blivit felaktigt annonserad och att de koder som stadgas av EU för sagda utrustning ej används och man därför ej kan slutföra upphandlingen.

Det Skandion angett är:

Common procurement vocabulary (CPV) 33150000

Varian har via sina [...]

Skandions svar på Varians sista inlaga i mål 4795-10

Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling har nu bemött Varian förhoppningsvis sista inlägg i mål 4795-10.

Jag tänker genom ett antal citat ur svaret visa vad Skandions representanter tycker om Varians överklagande. Ni läsare får själva dra slutsatsen:-)

Håll till godo!

Varian har i sin senaste inlaga upprepat tidigare framförda ståndpunkter och har endast undantagsvis bemött vad [...]

Varians yttrande i Mål nr 4795-10 av den 3/9 2010

Varian har nu inkommit med ett yttrande i anledning av förvaltningsrättens underrättelse av den 19 augusti 2010. Varian sammanfattar sina synpunkter i det följande och menar att Kommunalförbundet i Upphandlingen brutit mot LOU i enlighet med nedanstående punkter; (a) Kommunalförbundet har i strid med 12 kap. 2 § LOU och artikel 53.2 i Upphandlingsdirektivet underlåtit [...]

Skandions svar till Lioness per den 2 augusti i mål 4896-10

Skandion har inkommit med svar på Lioness yttrande per den 18 juli och anför, som väntat, att ingen anledning föreligger att ändra den tidigare redovisade inställningen.

I övrigt så har man några kommenterar på det Lioness skriver. De två tyngsta torde vara nedanstående;

1. Skandion anser inte Lioness behörig att i eget namn begära överprövning.

[...]

Skandion bestrider begäran om överprövning

I dag har förvaltningsrätten fått Skandionklinikens svar på de båda inlämnande begäran om överprövning av tilldelningsbeslutet  till IBA från Varian och Lioness.

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling som Skandionklinken heter, bestrider Lioness och Varians yrkanden i dess helhet.

Till stöd anför man en del rättsfall samt de kontakter man haft med konkurrensverket och Strålskyddsmyndigheten innan och i samband [...]

Vad händer med Skandionkliniken?

Vad händer egentligen med Skandionklinken nu? Det har varit väldigt tyst sedan beslutet om val av Varian som leverantör meddelades den 20/8 i höstas.

Svaret är att IBA i slutet av augusti överklagade till Länsrätten i Uppsala det tilldelningsbeslut på kontrakt till Varian som Skandionkliniken fattade.

Sedan dess har ärendet handlagts på länsrätten och innehåller [...]

Varian Medical Systems Particle Therapy får Skandionordern

Nu är det klart att det amerikanska företaget Varian får ordern på Skandionkliniken i Uppsala. Det innebär dock att idrifttagandet blir försenat till 2013 . Det här medför att det Uppsalabaserade alternativet med ONCOlog och IBA inte får ordern och att ONCOlog missar en lokal kund vilket är trist! Svenska Elekta får inte heller någon [...]

Bloggtoppen.se Denna blogg är listad bland Sveriges bästa bloggar MediaCreeper