Radioterapi.se

En nyhets- och informationsblogg om radioterapi från www.transmedeq.se

Radioterapi.se header image 4

Skandionkliniken växer fram

22 November, 2013 · Inga kommentarer

Snart är den klar, Skandionkliniken, Följ bygget här genom att klicka på bilden nedan för aktuell status på byggnationen,       MatsRG  

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling

Bygget av Skandionkliniken har påbörjats

4 July, 2011 · Inga kommentarer

Vi har alla kunnat läsa i media att NCC skall uppföra byggnaden till Uppsalas Protonterapianläggning. För att kontrollera att det verkligen är på riktigt har radioterapis reporter varit på plats och fotograferat status på bygget. Så här såg det ut den 1 juli:   Det är ju inte någon febril aktivitet som ni kan se […]

[Läs mer →]

Etiketter: Fakta · Klinker som utför strålbehandling

Officiell tidsplan för Skandionklinken

18 April, 2011 · Inga kommentarer

Radioterapi.se har nu nöjet att presentera den officiella tidsplanen för Skandionklinken! De två viktigaste datumen torde utan tvekan vara dels 17:e maj 2013 då byggnaderna skall vara klara och färdiga för installation av utrustning samt 17:e december 2015 då protonterapianläggningen skall vara godkänd. Sen kan behandlingen av patienter starta. Du får vi hålla tummarna för […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling

IBA skriver kontrakt med Skandionklinken

24 March, 2011 · Inga kommentarer

Som alla redan har märkt så har nu IBA skrivit kontrakt med Skandionklinken. Bygget skall påbörjas i år och övrig tidsplan kommer att redovisas här på radioterapibloggen så småningom. Även UNT har noterat att affären ägt rum vilket är värt att notera. Saxat ur pressrelesen ” IBA contract with Skandionkliniken for the installation of the […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Tidsplan för Skandionklinken

21 February, 2011 · Inga kommentarer

Jag har efterfrågat tidsplanen för Skandionsklinken och inte fått någon sådan från Leif Lyttkens med hänvisning till att ingen finns att lämna ut ännu. Hur som helst så kan man på Akademiska hus hemsida studera hur tidsplanen för själva bygget ser ut. Av det kan man dra en del slutsatser. Skandionkliniken, Blåsenhusområdet Ort: Uppsala Campusområde: […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling

Dom i mål 4795-10 och i mål 4896-10 har vunnit laga kraft

16 December, 2010 · Inga kommentarer

Nu är det helt klart att IBA får ordern på Skandionklinikens utrustning!  Tiden att överklaga har gått ut och dom i mål 4795-10 och dom i mål 4896-10 har därmed vunnit laga kraft. Då kan vi Uppsalabor och de övriga landstingen som är med och samarbetar kring Skandionklinken se fram emot en protonterapianläggning snart i […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling

Snart Dome(e)dagsdax i mål nr 4795-10

28 October, 2010 · Inga kommentarer

Ja nu är det snart dom(e)dagsdax i mål 4795-10. Varian har inlämnat sitt slutyttrande och Förvaltningrätten har bedömt att inget ytterligare yttrande behövs från Skandionklinken Kommunalförbundet. Det betyder att domedagen är nära! Frågan är vem eller vilka som har anledning att bäva? Varian anför följande i sitt slutyttrande; Varian vidhåller att upphandlingen felaktigt annonserats och […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Mål nr 4795-10 Kommunalförbundet yttrande den 2010-10-18 till Varian

20 October, 2010 · Inga kommentarer

Kommunalförbundet ger nu sitt slutliga svar på Varians inlaga från den 8 oktober 2010. “Kommunalförbundet tvingas konstatera att Varian i sin inlaga återigen upprepar samtliga tidigare framförda omständigheter, samt att Varian även synes ha bortsett från och/eller feltolkat vad som framförts i Kommunalförbundets inlagor istället för att bemöta det. Varian anför på ett flertal ställen […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag · Uncategorized

Yttrande 2010-10-08 i mål nr 4795-10, Varian Medical Systems International AG ./. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

13 October, 2010 · Inga kommentarer

Nu har advokatbyrån MANNHEIMER SWARTLING hittat en ny sak att fästa Förvaltningsrätten uppmärksamhet på. Advokatbyrån hävdar att upphandlingen blivit felaktigt annonserad och att de koder som stadgas av EU för sagda utrustning ej används och man därför ej kan slutföra upphandlingen. Det Skandion angett är: Common procurement vocabulary (CPV) 33150000 Varian har via sina advokater […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Skandions svar på Varians sista inlaga i mål 4795-10

21 September, 2010 · Inga kommentarer

Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling har nu bemött Varian förhoppningsvis sista inlägg i mål 4795-10. Jag tänker genom ett antal citat ur svaret visa vad Skandions representanter tycker om Varians överklagande. Ni läsare får själva dra slutsatsen:-) Håll till godo! Varian har i sin senaste inlaga upprepat tidigare framförda ståndpunkter och har endast undantagsvis bemött vad som […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling