Radioterapi.se

En nyhets- och informationsblogg om radioterapi från www.transmedeq.se

Radioterapi.se header image 4

Dom i mål 4795-10 och 4896-10

29 November, 2010 · Inga kommentarer

Dom i mål 4795-10 och i mål 4896-10 har avkunnats. Varian och Lioness begäran om överklagan avslogs av Förvaltningsrätten. Dvs IBA har nu fått ordern och så småningom kan kliniken stå på plats! Mer information kommer om motiven för domen. MatsRG

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Skandions svar till Lioness per den 2 augusti i mål 4896-10

4 August, 2010 · Inga kommentarer

Skandion har inkommit med svar på Lioness yttrande per den 18 juli och anför, som väntat, att ingen anledning föreligger att ändra den tidigare redovisade inställningen. I övrigt så har man några kommenterar på det Lioness skriver. De två tyngsta torde vara nedanstående; 1. Skandion anser inte Lioness behörig att i eget namn begära överprövning. […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Yttranden i mål 4896-10 Lioness och 4795-10 Varian per den 23 juli 2010

27 July, 2010 · Inga kommentarer

Lioness och Varian har nu svarat på Skandions yttrande och Radioterapibloggen har tagit del av dessa svar. Lioness har lämnat in ett svar på 6 sidor och 9 bilagor. Varian har lämnat in ett svar på 26 sidor och 7 bilagor. De har lite olika angreppssätt i sina respektive överklaganden och jag skall försöka sammanfatta […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Skandion bestrider begäran om överprövning

9 July, 2010 · Inga kommentarer

I dag har förvaltningsrätten fått Skandionklinikens svar på de båda inlämnande begäran om överprövning av tilldelningsbeslutet  till IBA från Varian och Lioness. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling som Skandionklinken heter, bestrider Lioness och Varians yrkanden i dess helhet. Till stöd anför man en del rättsfall samt de kontakter man haft med konkurrensverket och Strålskyddsmyndigheten innan och i samband […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling

LIONESS Therapeutics AB

11 June, 2010 · Inga kommentarer

I dag går det nystartade radioterapiföretaget LIONESS Therapeutics AB ut med ett pressmeddelande på sin hemsida www.lightions.com. Jag citerar följande från meddelandet : ” LIONESS Therapeutics AB deltar också i den pågående upphandlingen av utrustning till Skandionkliniken i Uppsala. Detta som agent for den japanska leverantören av partikelacceleratorer, Sumitomo Heavy Industries.  Lioness har assisterat Sumitomo och […]

[Läs mer →]

Etiketter: Tjänsteföretag