Radioterapi.se

En nyhets- och informationsblogg om radioterapi från www.transmedeq.se

Radioterapi.se header image 4

Officiell tidsplan för Skandionklinken

18 April, 2011 · Inga kommentarer

Radioterapi.se har nu nöjet att presentera den officiella tidsplanen för Skandionklinken! De två viktigaste datumen torde utan tvekan vara dels 17:e maj 2013 då byggnaderna skall vara klara och färdiga för installation av utrustning samt 17:e december 2015 då protonterapianläggningen skall vara godkänd. Sen kan behandlingen av patienter starta. Du får vi hålla tummarna för […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling

IBA skriver kontrakt med Skandionklinken

24 March, 2011 · Inga kommentarer

Som alla redan har märkt så har nu IBA skrivit kontrakt med Skandionklinken. Bygget skall påbörjas i år och övrig tidsplan kommer att redovisas här på radioterapibloggen så småningom. Även UNT har noterat att affären ägt rum vilket är värt att notera. Saxat ur pressrelesen ” IBA contract with Skandionkliniken for the installation of the […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Därför vann Skandion över Varian i mål 4795-10

1 December, 2010 · Inga kommentarer

Sammanfattning av domen SÖKANDE Varian Medical Systems International AG Ombud: Advokaterna Johan Carle och Tomas Kjellgren samt jur. kand. Sven Vaxenbäck Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711 111 87 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, 222000-2097 Ombud: Advokaterna Anders Norlander och Sandra Brånstad Ramberg Advokater AB Box 7531 103 93 Stockholm SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091) […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Därför vann Skandion över Lioness i mål 4896-10

29 November, 2010 · Inga kommentarer

Sammanfattning av domen SÖKANDE Lioness Therapeutics AB, 556801-2156 c/o Sumitomo Heavy Industries Skaldevägen 61 167 73 Bromma MOTPART Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Ombud: Advokaterna Anders Norlander och Sandra Brånstad Ramberg Advokater AB Box 7531 103 93 Stockholm SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU ___________________ DOMSLUT Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning. Förvaltningsrättens interimistiska beslut […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Snart Dome(e)dagsdax i mål nr 4795-10

28 October, 2010 · Inga kommentarer

Ja nu är det snart dom(e)dagsdax i mål 4795-10. Varian har inlämnat sitt slutyttrande och Förvaltningrätten har bedömt att inget ytterligare yttrande behövs från Skandionklinken Kommunalförbundet. Det betyder att domedagen är nära! Frågan är vem eller vilka som har anledning att bäva? Varian anför följande i sitt slutyttrande; Varian vidhåller att upphandlingen felaktigt annonserats och […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Mål nr 4795-10 Kommunalförbundet yttrande den 2010-10-18 till Varian

20 October, 2010 · Inga kommentarer

Kommunalförbundet ger nu sitt slutliga svar på Varians inlaga från den 8 oktober 2010. “Kommunalförbundet tvingas konstatera att Varian i sin inlaga återigen upprepar samtliga tidigare framförda omständigheter, samt att Varian även synes ha bortsett från och/eller feltolkat vad som framförts i Kommunalförbundets inlagor istället för att bemöta det. Varian anför på ett flertal ställen […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag · Uncategorized

Varians yttrande i Mål nr 4795-10 av den 3/9 2010

8 September, 2010 · Inga kommentarer

Varian har nu inkommit med ett yttrande i anledning av förvaltningsrättens underrättelse av den 19 augusti 2010. Varian sammanfattar sina synpunkter i det följande och menar att Kommunalförbundet i Upphandlingen brutit mot LOU i enlighet med nedanstående punkter; (a) Kommunalförbundet har i strid med 12 kap. 2 § LOU och artikel 53.2 i Upphandlingsdirektivet underlåtit […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

Skandions svar till Lioness per den 2 augusti i mål 4896-10

4 August, 2010 · Inga kommentarer

Skandion har inkommit med svar på Lioness yttrande per den 18 juli och anför, som väntat, att ingen anledning föreligger att ändra den tidigare redovisade inställningen. I övrigt så har man några kommenterar på det Lioness skriver. De två tyngsta torde vara nedanstående; 1. Skandion anser inte Lioness behörig att i eget namn begära överprövning. […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag