Radioterapi.se

En nyhets- och informationsblogg om radioterapi från www.transmedeq.se

Radioterapi.se header image 2

Snart Dome(e)dagsdax i mål nr 4795-10

28 October, 2010 · Inga kommentarer

Ja nu är det snart dom(e)dagsdax i mål 4795-10. Varian har inlämnat sitt slutyttrande och Förvaltningrätten har bedömt att inget ytterligare yttrande behövs från Skandionklinken Kommunalförbundet.

Det betyder att domedagen är nära! Frågan är vem eller vilka som har anledning att bäva?

Varian anför följande i sitt slutyttrande;
Varian vidhåller att upphandlingen felaktigt annonserats och att fel CPV-kod använts. Därmed kommer alla anbudsgivare och speciellt Varian lida skada om upphandlingen slutförs.
Varian säger bl a följande “Det är således fråga om uppenbara annonseringsfel från Kommunalförbundets sida.”

Vidare håller Varian fast vid att Kommunalförbundet i
Upphandlingen brutit mot LOU i enlighet med nedanstående punkter:

Kommunalförbundet har i strid med 12 kap. 2 § LOU och artikel 53.2 i
Upphandlingsdirektivet underlåtit att vikta utvärderingskriterierna inbördes.
Kommunalförbundets utvärderingsmodell är inte ägnad att identifiera det
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i Upphandlingen, eftersom det
saknas samband mellan det monetära kvalitetsbristpåslaget och den verkliga
merkostnaden (nackdelen) för Kommunalförbundet.

Kommunalförbundets utvärderingsmodell är inte förenlig med LOU:s krav
på transparens och likabehandling.

Kommunalförbundet har i strid med LOU tilldelat IBA kontraktet i fråga,
trots att bolagets anbud inte uppfyller samtliga skall-krav i Upphandlingen.

Kommunalförbundet
har, i strid med de EU-rättsliga
upphandlingsprinciperna, inte uppställt några krav som gör det möjligt att
kontrollera en anbudsgivares påståenden om att offererad teknologi kan
användas för behandling av patienter.

Kommunalförbundet har inte utvärderat IBA:s och Varians anbud på ett
korrekt sätt. Eftersom denna fråga diskuterats grundligt i målet och
Kommunalförbundet inte anför någonting nytt i Yttrandet, önskar Varian
inte göra några tillägg utan vidhåller vad som tidigare anförts.

Kommunalförbundet har överträtt LOU genom att endast besöka IBA:s
anläggningar och därmed endast erbjudit denna anbudsgivare möjlighet att
presentera sitt anbud i en befintlig anläggning.

Fortsättning följer med domen i detta och det därtill hörande målet 4896-10 från Förvaltningsdomstolen som rimligen borde kunna komma före jul!

MatsRG

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar