Radioterapi.se

En nyhets- och informationsblogg om radioterapi från www.transmedeq.se

Radioterapi.se header image 2

Yttrande 2010-10-08 i mål nr 4795-10, Varian Medical Systems International AG ./. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

13 October, 2010 · Inga kommentarer

Nu har advokatbyrån MANNHEIMER SWARTLING hittat en ny sak att fästa Förvaltningsrätten uppmärksamhet på.

Advokatbyrån hävdar att upphandlingen blivit felaktigt annonserad och att de koder som stadgas av EU för sagda utrustning ej används och man därför ej kan slutföra upphandlingen.

Det Skandion angett är:

Common procurement vocabulary (CPV) 33150000

Varian har via sina advokater följande invändningar;

1.2.6 För det första anges i avsnitt 1.1.3 Contract Scope i RFT:n att anbudsgivares

anbud skall omfatta en protonterapianläggning med accelerator. Inköp av en

accelerator är emellertid inte annonserat, eftersom vare sig CPVreferensnummer

31643000 (partikelaccelerator) eller 31643100 (linjär

accelerator) angivits i annonsen om Upphandlingen. Detta är även en skillnad

mot de två tidigare misslyckade upphandlingarna, i vilka

Kommunalförbundet annonserade inköp av minst en partikelaccelerator.

1.2.7 För det andra anges i avsnitt 1.1.3 Contract Scope i RFT:n att anbudsgivares

anbud skall omfatta en protonterapianläggning med Oncology Information

System (OIS). Inköp av programvara och informationssystem är emellertid

inte annonserat, eftersom CPV-referensnumret 48000000 (programvara och

informationssystem) inte angivits i annonsen om Upphandlingen.

1.2.8 För det tredje anges i avsnitt 1.1.3 Contract Scope i RFT:n att anbudsgivares

anbud skall omfatta ett femårigt fullserviceavtal. Inköp av någon form av

tjänster har emellertid överhuvudtaget ej annonserats.

Efter denna nya och ganska omskakande nyhet så återgår Varian att göra invändningar mot Skandions invändningar osv.

Man kan undra hur detta skall sluta?

Nåväl, Varian vill att Skandion skall yttra sig över detta innan rätten avgör fallet.

MatsRG

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar