Jag har placerat min blogg i Uppsalabloggkartan.se!

Snart Dome(e)dagsdax i mål nr 4795-10

Ja nu är det snart dom(e)dagsdax i mål 4795-10. Varian har inlämnat sitt slutyttrande och Förvaltningrätten har bedömt att inget ytterligare yttrande behövs från Skandionklinken Kommunalförbundet.

Det betyder att domedagen är nära! Frågan är vem eller vilka som har anledning att bäva?

Varian anför följande i sitt slutyttrande; Varian vidhåller att upphandlingen felaktigt annonserats [...]

Mål nr 4795-10 Kommunalförbundet yttrande den 2010-10-18 till Varian

Kommunalförbundet ger nu sitt slutliga svar på Varians inlaga från den 8 oktober 2010.

“Kommunalförbundet tvingas konstatera att Varian i sin inlaga återigen upprepar samtliga tidigare framförda omständigheter, samt att Varian även synes ha bortsett från och/eller feltolkat vad som framförts i Kommunalförbundets inlagor istället för att bemöta det. Varian anför på ett flertal [...]

Yttrande 2010-10-08 i mål nr 4795-10, Varian Medical Systems International AG ./. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Nu har advokatbyrån MANNHEIMER SWARTLING hittat en ny sak att fästa Förvaltningsrätten uppmärksamhet på.

Advokatbyrån hävdar att upphandlingen blivit felaktigt annonserad och att de koder som stadgas av EU för sagda utrustning ej används och man därför ej kan slutföra upphandlingen.

Det Skandion angett är:

Common procurement vocabulary (CPV) 33150000

Varian har via sina [...]

Bloggtoppen.se Denna blogg är listad bland Sveriges bästa bloggar MediaCreeper