Radioterapi.se

En nyhets- och informationsblogg om radioterapi från www.transmedeq.se

Radioterapi.se header image 2

Skandions svar på Varians sista inlaga i mål 4795-10

21 September, 2010 · Inga kommentarer

Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling har nu bemött Varian förhoppningsvis sista inlägg i mål 4795-10.

Jag tänker genom ett antal citat ur svaret visa vad Skandions representanter tycker om Varians överklagande. Ni läsare får själva dra slutsatsen:-)

Håll till godo!

Varian har i sin senaste inlaga upprepat tidigare framförda ståndpunkter och har endast undantagsvis bemött vad som framförts av Kommunalförbundet.
Kommunalförbundet avser att endast kommentera de nya uppgifter Varian lämnat i sin senaste inlaga. Det har emellertid inte varit helt okomplicerat att ur den omfattande inlagan uttäsa vad som är nya omständigheter.

Det är för Kommunalförbundet okänt hur Varian kan uttala sig om…

Kommunalförbundet ställer sig mycket frågande till…

Varians tolkning av domen skulle innebära att en offentlig upphandling aldrig skulle kunna avse annat än sådant som bygger på beprövad teknik…

vilket gör Varians påstående om att kvalitetsbristpåslagen tillämpats mekaniskt svårbegripligt

Påståendet att ett samband mellan verklig merkostnad (nackdel) och kvalitetsbrist skulle saknas är grundlöst.

Varians jämförelse av eget OIS med en CD-spelares funktionalitet i en bil ter sig inte seriöst.

Nu kommer min favorit

Kommunalförbundet är tvärtom av den uppfattningen att enbart en ordrik redogörelse sällan höjer kvaliteten om den inte samtidigt paras med ett innehåll som kan motivera längden.

Vad Varian anför har inget stöd i verkligheten.

Resonemanget saknar praktisk relevans i det aktuella fallet…

Det för Kommunalförbundet oklart vad denna uppfattning baserar sig på…

Hur denna formulering kan tolkas som tiden för att “svepa genom en mängd (flera lager)” undandrar sig Kommunal-förbundets förståelse.

Varians påstående att IBA i högre grad skulle behöva beam modifiers är felaktigt och saknar grund.

\/arians påstående saknar alltjämt grund.

Ett påstående från en aktör med erfarenhet inom proton-
behandling att vad Kommunalförbundet efterfrågar är okliniskt
är svårbegripligt.

Ja hur skall man tolka alla dessa kommentarer måntro?

Dom faller nu så småningom och hur den skall bli det får vi se.

MatsRG

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar