Radioterapi.se

En nyhets- och informationsblogg om radioterapi från www.transmedeq.se

Radioterapi.se header image 4

Inlägg frn September 2010

Skandions svar på Varians sista inlaga i mål 4795-10

21 September, 2010 · Inga kommentarer

Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling har nu bemött Varian förhoppningsvis sista inlägg i mål 4795-10. Jag tänker genom ett antal citat ur svaret visa vad Skandions representanter tycker om Varians överklagande. Ni läsare får själva dra slutsatsen:-) Håll till godo! Varian har i sin senaste inlaga upprepat tidigare framförda ståndpunkter och har endast undantagsvis bemött vad som […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling

Varians yttrande i Mål nr 4795-10 av den 3/9 2010

8 September, 2010 · Inga kommentarer

Varian har nu inkommit med ett yttrande i anledning av förvaltningsrättens underrättelse av den 19 augusti 2010. Varian sammanfattar sina synpunkter i det följande och menar att Kommunalförbundet i Upphandlingen brutit mot LOU i enlighet med nedanstående punkter; (a) Kommunalförbundet har i strid med 12 kap. 2 § LOU och artikel 53.2 i Upphandlingsdirektivet underlåtit […]

[Läs mer →]

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag