Jag har placerat min blogg i Uppsalabloggkartan.se!

Skandions svar på Varians sista inlaga i mål 4795-10

Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling har nu bemött Varian förhoppningsvis sista inlägg i mål 4795-10.

Jag tänker genom ett antal citat ur svaret visa vad Skandions representanter tycker om Varians överklagande. Ni läsare får själva dra slutsatsen:-)

Håll till godo!

Varian har i sin senaste inlaga upprepat tidigare framförda ståndpunkter och har endast undantagsvis bemött [...]

Varians yttrande i Mål nr 4795-10 av den 3/9 2010

Varian har nu inkommit med ett yttrande i anledning av förvaltningsrättens underrättelse av den 19 augusti 2010. Varian sammanfattar sina synpunkter i det följande och menar att Kommunalförbundet i Upphandlingen brutit mot LOU i enlighet med nedanstående punkter; (a) Kommunalförbundet har i strid med 12 kap. 2 § LOU och artikel 53.2 i Upphandlingsdirektivet [...]

Bloggtoppen.se Denna blogg är listad bland Sveriges bästa bloggar MediaCreeper