Radioterapi.se

En nyhets- och informationsblogg om radioterapi från www.transmedeq.se

Radioterapi.se header image 2

Skandions svar till Varian per den 18 augusti i mål 4795-10

20 August, 2010 · Inga kommentarer

Skandionkliniken fick anstånd med sitt svar till Varian men nu har det kommit.

Radioterapi.se har tagit del av svaret och mycket riktigt så ändrar inte Skandion sin inställning utan anser att de gjort ett bra jobb och valt det bästa alternativet enligt de riktlinjer de satt upp jämledes LOU.

Vad Skandion betonar i sitt svar är att de upphandlar en komplicerad ny teknisk utrustning och att det påverkar det sätt de gjort utvärderingen enligt de uppsatta riktlinjerna.

Skandion skjuter också sank på Varians påstående att domen i Stockholms i mål 3014-09 som kallas SL-domen skulle sakna relevans.

Den domen stödjer sig Skandion på vad gäller val av utvärderingsmetod.

En ganska lång utläggning görs för att visa att utvärderingsmodellen är förutsägbar som den skall vara enligt LOU.

Det förs också en diskussion om vilken betydelse de besök Skandion gjort hos IBAs anläggningar skulle haft på de övriga anbudsgivarnas anbud och speciellt Varians. Ingen negativ betydelse alls enligt Skandions advokater.

Avslutningsvis säger Skandion att Varian inte lidit någon skada av Kommunalförbundets utformning av anbudsunderlaget. Alla kriterier är tydliga och den modell för utvärdering som använts ger det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet och är utan brister!

Nu väntar vi alla på domen!

MatsRG

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar