Radioterapi.se

En nyhets- och informationsblogg om radioterapi från www.transmedeq.se

Radioterapi.se header image 2

Skandions svar till Lioness per den 2 augusti i mål 4896-10

4 August, 2010 · Inga kommentarer

Skandion har inkommit med svar på Lioness yttrande per den 18 juli och anför, som väntat, att ingen anledning föreligger att ändra den tidigare redovisade inställningen.

I övrigt så har man några kommenterar på det Lioness skriver. De två tyngsta torde vara nedanstående;

1. Skandion anser inte Lioness behörig att i eget namn begära överprövning.

2. Skandion anser att det inte behövs något tillstånd för att inlämna anbud enligt Strålskyddslagen.

Kommunalförbundet och Skandionkliniken avslutar sitt brev med att hemställa om ett skyndsamt avgörande av målet.

Nu har Skandion på sig en vecka till för att snickra ihop ett svar på det betydligt längre inlägget från Varian. Det svaret skall ha inkommit till rätten den 10 augusti.

Radioterapibloggen avvaktar och ser hur detta skall sluta.

MatsRG

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling · Tillverkande företag · Tjänsteföretag

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar