Radioterapi.se

En nyhets- och informationsblogg om radioterapi från www.transmedeq.se

Radioterapi.se header image 2

Överprövning av tilldelningsbeslut Skandion

30 June, 2010 · Inga kommentarer

Enligt uppgift från Förvaltningsdomstolen har de övriga anbudslämnarna begärt att tilldelningsbeslutet för upphandling av Protonterapiutrustning till Skandionklinken skall överprövas.
Tilldelningsbeslutet har som tidigare meddelats gått till IBA Particle Therapy, Lovain-La-Neuve i Belgien.

Bland motiven för överprövning, som har anförts som skäl, kan nämnas att felaktigheter under utvärderingsprocessen skall ha ägt rum.
En kanske betydligt kraftigare invändning är att man måste enligt LOU 2007:1091 vikta utvärderingsvilkoren så att dessa är kända och kan förutses i förväg. Villkoren skall vara procentuellt viktade i någon mening enligt lagen sägs det.
Detta anser Skandion att de har gjort men det anser inte en av de som överklagat.
Nu skall Förvaltningsdomstolen i Uppsala först tillfråga Skandion hur de ställer sig till de skäl som anförts och säkert begära in kompleterande yttranden från övriga parter i ett antal omgångar precis som förra gången.
Följande beslut har tagits enligt Förvaltningsdomstolen:

“MOTPART
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, 222000-2097
Box 6374
751 36 Uppsala

SAKEN

Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU; nu fråga om interimistiskt beslut

________________

BESLUT

Förvaltningsrätten förordnar att Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings upphandling avseende protonterapiutrustning (Particle Therapy Facility) inte får avslutas innan rätten har beslutat något annat.

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling föreläggs att svara i målet (aktbilaga 1 bifogas). Svaret, som ska vara skriftligt, ska ha inkommit senast den 2 juli 2010. Om svar inte inkommer kan målet ändå komma att avgöras.”

Troligen har direktionen för Kommunalförbundet avancerad strålbehandling räknat med att denna överprövning kommer att ske och de tar förmodligen överklagandet som sådant med ro.
Rimligen anser de sig ha gjort ett formellt korrekt och skickligt jobb. Det anser uppenbarligen inte alla andra…
Redan i övermorgon Skandion svara och om inte ett nöjaktigt svar ges så följer troligen
en process som kanske tar 3 månader av utredning och frågor och så slutligen en dom någon gång förhoppningsvis senast i slutet på oktober.
MatsRG

Etiketter: Klinker som utför strålbehandling

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar