Radioterapi.se

En nyhets- och informationsblogg om radioterapi från www.transmedeq.se

Radioterapi.se header image 2

Nationell samordning av arbetet mot cancer

23 October, 2009 · Inga kommentarer

Som ett led i arbetet med cancerstrategin har regeringen den 8/10 beslutat att avsätta 5 miljoner kronor till SKL för framtagandet av en informationstjänst om cancer inom ramen för webbplatsen 1177.se. Socialdepartementet utser också Kjell Asplund, tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen, till samordnare för regeringens nationella cancerarbete.

Syftet med informationstjänsten är att främja hälsa och stärka patientens ställning i cancervården.
– För att öka överlevnaden är det viktigt att upptäcka cancer i ett tidigt skede och att veta vart man ska vända sig om man misstänker att man har cancer. Därför är det viktigt att göra kunskapen om cancer mer tillgänglig för medborgarna. Det ökar möjligheterna för den enskilde att ta ett eget ansvar för sin egen hälsa, säger socialminister Göran Hägglund.

Cancersamordnarens uppdrag är att stimulera utvecklingen av ett antal regionala cancercentrum (RCC) genom att samtala och föra dialog med företrädare för cancersjukvården i Sverige. Uppdraget går ut på att träffa och samtala med landstingen, akademi/universitet, profession, myndigheter och andra berörda organisationer för att stimulera utvecklingen av RCC.

Prognoser visar att antalet cancerpatienter kommer att fördubblas under de närmaste 20 åren. De regionala skillnaderna i insjuknande och överlevnad efter cancerdiagnos är fortfarande stora. Förslaget att inrätta regionala cancercentrum är därför en del av strategin för att möta den fortsatta ökningen av antalet cancerpatienter.

– Regionala cancercentrum är ett långsiktigt och strategiskt mycket viktigt steg på vägen mot mer likvärdig vård. Kjell Asplund är en person med djup kunskap om, och lång erfarenhet av, svensk hälso- och sjukvård. Det är svårt att tänka sig en bättre person för uppdraget som cancersamordnare, säger Göran Hägglund.

Vi tackar för detta beslut och ser fram emot en snar implementering på 1177.se

MatsRG
Tänk på miljön

Etiketter: Fakta

0 svar hittills ↓

  • Inga kommentarer än, du kan vara först ut.

Lämna en kommentar